Salario Mínimo Interprofesional 2018 España

Salario Mínimo Interprofesional 2018 España

Este Salario Mínimo Interprofesional rige desde el 1 de enero del 2018.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL DIARIO EN ESPAÑA 2018:

€ 24,53

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ANUAL EN ESPAÑA 2018:

€ 10.302,60

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL MENSUAL EN ESPAÑA 2018 (14 PAGAS):

€ 735,90

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL MENSUAL EN ESPAÑA 2018 (12 PAGAS):

€ 858,55

INCREMENTO PORCENTUAL SMI 2018:

4 %

INCREMENTO MENSUAL EN EUROS (14 PAGAS):

€ 28,30

HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN ESPAÑA

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual (14 pagas)
2017 € 23,59 € 707,60
2016 € 21,84 € 655,20
2015 € 21,62 € 648,60
2014 € 21,51 € 645,30
2013 € 21,51 € 645,30
2012 € 21,38 € 641,40
2011 € 21,38 € 641,40
2010 € 21,11 € 633,30
2009 € 20,08 € 624,00
2008 € 20,00 € 600,00
2007 € 19,02 € 570,60

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional 2018 en España; Salario Mínimo diario, mensual, anual, 14 pagas y 12 pagas en España 2018.

Copyright © 2018 Salariominimo2018.de

To Top